Information

Hako Cleanol-HD


Typ zabrudzeń: duże i ekstremalnie duże


Środek chemiczny do usuwania uporczywych zabrudzeń, starych powłok woskowych, akrylowych lub polimerowych.

Koncentrat - zalecane rozcieńczenie 1:150 do 1:20

Uwaga! Środek silnie oddziałujący chemicznie. Używać w rękawiczkach ochronnych.


Więcej informacji o tym oraz o innych środkach czyszczących znajduje się w poszczególnych Kartach charakterystyki.